20 results
Book
In basket
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego ; t. 4)
W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnych, wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii oraz zasobów planety, a także wielu aspektów codziennego życia niosących ze sobą brak poczucia bezpieczeństwa człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-16234/IV (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-16234/II (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. - 634 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego ; t. 3)
Ogólne idee bezpieczeństwa Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa. Wpływ przestępczości na bezpieczenstwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-16234/III (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego ; 1)
Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane jako: warunek przetrwania ludzkiego gatunku - potrzeba - wartość - stan świadomości - prawo człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-16234/I (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego ; t. 5)
Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V - podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i ciekawie ujęty. Poza promocją bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Czytelnik znajdzie w nim między innymi rozważania o inicjatorach i organizatorach działań, o grupach społecznych, które należy objąć szczególnym oddziaływaniem w zakresie tej promocji, oraz o wykorzystaniu zdobyczy techniki w promowaniu bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 327 Podr. (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-16234/V (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 11 zm. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. - 1477, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-9688 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia na świecie / Brunon Hołyst. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979. - 405, [3] s. : 3 tab., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Problemów ; t. 255)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-6754 (1 egz.)
Book
In basket
Policja na świecie / Brunon Hołyst. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 1108, [4] s. ; 25 cm.
Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom teoretycznym, jak : zarządzanie policją, style działania policji, stres traumatyczny w funkcjonowaniu policji, osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej policjantów, współdziałanie policji ze społeczeństwem, funkcjonowanie policjantów w sytuacji zagrożenia. Nowoczesne opracowanie, jakim jest "Policja na świecie" analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania rozmaitych organizacji policyjnych, lecz także ukazuje nowe kierunki ich działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie. Autor dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w niemal stu państwach. Wiele uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-10138 (1 egz.)
Book
In basket
Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza Przeciwko żyiu została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społeczność w skali globalnej, lokalnej a także w wymiarze indywidualnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-18443/I (1 egz.)
Book
In basket
Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza Przeciwko żyiu została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społeczność w skali globalnej, lokalnej a także w wymiarze indywidualnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-18443/II (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-18443/III (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis, 2009. - 1613, [1] s. ; 24 cm.
Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, posiadającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kryminalistyki. Wiadomo, iż jest ona nauką w znacznym stopniu praktyczną, niemniej nie stanowi jedynie uogólnienia praktyki śledczej, co niewątpliwie ograniczałoby lub wręcz uniemożliwiałoby jej rozwój. Dominowanie w kryminalistyce elementów wiedzy praktycznej nie oznacza, iż jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Do zagadnień takich można zaliczyć pewne prawa ogólne, takie jak na przykład empirycznie stwierdzone zjawiska indywidualności obrazu linii papilarnych palców rąk człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, pozwalające na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Wymienia się również prawo motywu każdego umyślnego przestępstwa, umożliwiające dokonywanie kierunkowej selekcji osób podejrzanych. Praca uwzględnia najnowsze wyniki badań policjantów, sędziów i prokuratorów z zakresu aktualnych problemów polityki karnej. Obecne wydanie zostało rozszerzone o najnowszą literaturę przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-2293 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 30 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-9062 (1 egz.)
Book
In basket
Suicydologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 2, zm. i rozsz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 1364, [4] s. ; 25 cm.
Suicydologia to interdyscyplinarna nauka o człowieku, ściśle powiązana z psychologią, pedagogiką, socjologią oraz innymi naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, która opisuje zjawisko samobójstwa na podstawie analizy obiektywnych danych. Rocznie na świecie w wyniku samobójstwa umiera około miliona osób, a podejmowanych jest około 10 mln prób samobójczych. Szacuje się, że w 2020 r. liczba zgonów z powodu samobójstw dojdzie do 1,5 mln. Zjawisko o takiej skali trzeba dobrze poznać, aby z nim skutecznie walczyć. Niniejszy podręcznik wnosi wkład w spełnianie obowiązku ratowania tych, którzy stracili wolę życia, poprzez: - analizę etiologii zachowań suicydalnych, - przedstawienie systemów zapobiegania zamachom samobójczym na świecie, - przedstawienie programów pomocy osobom po usiłowaniu samobójstwa, - omówienie kryminalistycznej problematyki suicydologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-3033 (1 egz.)
Book
In basket
Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 1090, [6] s., [3] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie ważna w sytuacji, gdy terroryzm -mimo swej długiej historii - osiągnął zupełnie nową jakość. Książka jest adresowana do prawników, policjantów, psychologów i socjologów - wszystkich, którzy muszą być przygotowani do reakcji na atak terrorystyczny w każdym miejscu i w każdym czasie.W tomie pierwszym została zawarta geneza terroryzmu i zagadnienia ogólne, m.in. pojęcie terroryzmu, jego klasyfikacja, metodologia badań, organizacje terrorystyczne na świecie i ich działalność, charakterystyka sprawców i ich ofiar oraz modus operandi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-10452/I (1 egz.)
Book
In basket
Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 1091-2181, [5] s. : il. ; 24 cm.
Terroryzm autorstwa Brunona Hołysta to pierwsza tak obszerna monografia na temat tego zjawiska w literaturze polskiej, a także unikatowa w piśmiennictwie europejskim. Jest ona szczególnie ważna w sytuacji, gdy terroryzm -mimo swej długiej historii - osiągnął zupełnie nową jakość. Książka jest adresowana do prawników, policjantów, psychologów i socjologów - wszystkich, którzy muszą być przygotowani do reakcji na atak terrorystyczny w każdym miejscu i w każdym czasie.Tom drugi przedstawia ustawodawstwo antyterrorystyczne, strategie walki z terroryzmem, jednostki kontrterrorystyczne, systemy zapobiegania terroryzmowi oraz wyniki badań ogólnopolskich na temat terroryzmu w opinii mieszkańców wsi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-10452/II (1 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1997. - 658, [2] s. : rys., wykr. ; 25 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-16011 (1 egz.)
Book
In basket
Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego (moralny i etyczny, psychologiczny, biologiczny, prawny, społeczno-kulturowy, mikrospołeczny). Autor dokonał również przeglądu przejawów patologii społecznej w różnych środowiskach: rodzinnym, pracowniczym, rówieśniczym, w społeczności lokalnej. Osobne rozdziały poświęcono zjawiskom patologii społecznej będącym następstwem konfliktów zbrojnych oraz zagrożeniom ze strony mediów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-3141/I (1 egz.)
Book
In basket
W książce omówiono: destruktywne zachowania skierowane wobec świata zewnętrznego (otoczenie społeczne, świat przyrody i wytworów cywilizacji) i własnej osoby, destabilizację systemu kształtowania i zaspokajania potrzeb, której przejawami są uzależnienie od internetu, pracoholizm, ryzykowne zachowania seksualne, uzależnienie od środków psychoaktywnych (tradycyjnych i nowych), zachowania kompulsywne związane z czynnościami dnia codziennego oraz z używaniem mediów elektronicznych, uzależnienia na podłożu psychopatologii seksualnej, uzależnienie od ryzyka, a także od władzy, poddano analizie dehumanizację więzi międzyludzkich: odwrażliwienie w kontaktach interpersonalnych, instrumentalizację relacji międzyludzkich w cywilizacji konsumpcjonizmu, dehumanizację relacji międzyludzkich w sferze nowoczesnej opieki zdrowotnej i opieki społecznej, psychospołeczne mechanizmy biurokratyzacji i instrumentalizacji relacji organizacja-jednostka, prostytucję jako skrajną formę dehumanizacji, a także alienację jednostki we współczesnym społeczeństwie. W tej części są rozważane także upublicznianie intymności oraz wirtualizacja kontaktów interpersonalnych, dezorientację w świecie wartości i norm, zanik postaw obywatelskich i prawnych we współczesnym społeczeństwie, postawy ksenofobii i nietolerancji w relacjach społecznych, dezorganizację życia społecznego i politycznego ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia społecznego uwarunkowanego ekonomicznie oraz uwarunkowanego kulturowo, społecznych reakcji na nierówności i niesprawiedliwości społeczne, cyberterroryzmu w zglobalizowanym świecie oraz sportu jako areny zjawisk patologii społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Główna
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-3141/II (1 egz.)
Book
In basket
Tomy 1-3 pod tytułem wydawnictwa tomowego: Przeciwko życiu.
Publikacja zawiera m.in. analizę postępów w zakresie nauk medycznych służących idei życia. Autor zwraca uwagę na istotne problemy psychologiczne i socjologiczne w życiu człowieka oraz na współczesne osiągnięcia nauki, które wpływają na przedłużenie życia. Ważną część tej pozycji wydawniczej stanowią aktualne kwestie ekologiczne w wymiarze globalnym. „Recenzowane opracowanie naukowe stanowi cenną publikację z zakresu nauk kognitywistycznych i obejmuje metaanalizę współczesnych zagadnień makrostrukturalnych odnoszących się do sfery transkulturowej. Jest to dzieło interdyscyplinarne i w całości wyrasta na gruncie naukowego wnioskowania i wartościowania właściwego dla sceptycyzmu krytycznego. Praca wybitna, wpisuje się w twórczość kulturową ukazującą problematykę przeszłości i teraźniejszości na rzecz odkrywania i kreowania przyszłości dla jednostki, wspólnoty oraz cywilizacji rodu ludzkiego”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A-18443/IV (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again